Afdelingen

Loon- en Grondverzet

In onze bedrijfstak loonwerk en grondverzet hebben wij ons verder gespecialiseerd in de volgende bewerkingen.


Metaalbewerking

Vanaf 2006 hebben wij de beschikking over diverse draaibanken en freesmachines. Wij richten ons voornamelijk op het nauwkeurig vervaardigen van machine onderdelen in enkel stuks of kleine series in staal en rvs, maar ook voor andere materialen als aluminium, kunststof, brons en messing kunt u bij ons terecht.

Wij leveren onze producten onder meer aan de land- en tuinbouw machines, vrachtwagen industrie, beton industrie en een groot aantal zeer diverse afnemers.

Verder verrichten wij ook veel revisie werk van gebruikte onderdelen voor bijvoorbeeld mechanisatiebedrijven. Mede door ons kleine team bent u bij ons verzekerd van een persoonlijk contact en zijn wij zeer flexibel om samen met de klant tot de juiste afspraken te komen omtrent de prijs en de levertijden.

Servicedienst

Binnen ons bedrijf beschikken wij over een speciale werkplaats voor service en onderhoud aan tuin- en parkmachines.

In deze werkplaats beschikken wij over speciale gereedschappen en apparatuur om er voor te zorgen dat uw reparaties snel en vakkundig kunnen worden uitgevoerd.
Daarnaast beschikken wij over twee servicewagens en een servicebus om de (nood)reparaties ter plekke uit te voeren. Voor de meeste types tuin- en park machines hebben wij vervangende machines, zodat u ten aller tijde verder kunt met uw werkzaamheden.

Speciaal voor de tuin- en park machines hebben wij twee monteurs in dienst die door middel van vakgerichte cursussen telkens worden bijgeschoold.

Een ander belangrijk onderdeel van onze servicedienst is de onderdelenvoorziening. Door middel van een volledige geautomatiseerde voorraadadministratie hebben wij een uitgebreide voorraad opgebouwd van onderdelen voor de diverse merken. Mocht het zo zijn dat een bepaald onderdeel bij ons niet voorradig is kunnen wij d.m.v. ons bestelsysteem in de meeste gevallen binnen 24 uur over het betreffende onderdeel beschikken.

Voor verder informatie verwijzen wij u graag naar onze verkoopafdeling. Van de verschillende producten zijn uiteraard de meest recente folders/brochures aanwezig welke wij u op verzoek gaarne toe sturen.Tuin en park machines

Paus Agroservice heeft de Tuin- en Park machines verder onderverdeeld per dealer. Bekijk deze hier en u wordt doorgestuurd.


Reinigingstechniek

Ook de machines die alles goed schoon kunnen maken heeft Paus Agroservice verder onderverdeeld per dealer. Bekijk deze hier en u wordt doorgestuurd.


Verhuur

Paus Agroservice verhuurt verschillende machines. Bekijk  het overzicht op deze verhuur pagina. Ook voor de algemene verhuur voorwaarden kun je terecht op dezelfde pagina.


Mechanisatie

In de loop van de jaren hebben wij een compleet pakket dealerschappen weten op te bouwen. Hierdoor zijn wij in staat om samen met de fabrikanten tegemoet te komen aan de specifieke eisen van onze klanten. Lees verder bij mechanisatie of neem voor aanvullende informatie contact op met onze verkoopafdeling.


Algemene keuring

Paus Agroservice Keuringsbedrijf - Waarborg voor veiligheid!

Vanuit de ARBO-wet zijn werkgevers verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid en welzijn van hun personeel. Zij zijn hierdoor verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het materieel waar zij mee werken veilig is. Het is de taak van de werkgever om dit aan te tonen. Werkgevers krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toegeschoven voor ongevallen waarbij technische voorzieningen een rol spelen. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen. Een officieel keuringsrapport van een keuringsbedrijf is in dit geval de beste vrijwaring. Paus Agroservice is in staat om nagenoeg al uw machines te keuren, nl.:

 • Tractoren
 • Landbouwmachines
 • Tuin en park machines
 • Grondverzet-machines
 • Heftrucks

Wanneer u uw materieel laat keuren door een Keuringsbedrijf als Paus Agroservice, biedt dit u diverse voordelen:

 • aantoonbare deskundigheid
 • vertrouwen van de arbeidsinspectie
 • onafhankelijkheid van de keuring
 • duidelijke afspraken
 • aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen
 • directe signalering van gevaarlijke situaties
 • duidelijke rapportage

Van elke gekeurde machine ontvangt u een schriftelijke rapportage. Goedgekeurde machines worden voorzien van een keuringssticker.


SKL Keuring


Voor welke spuiten?

Deze keuring is op grond van een verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw, het Productschap Tuinbouw en het Productschap Zuivel verplicht voor alle spuiten die geschikt zijn voor een volleveldsbehandeling en gebruikt worden voor de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen. Per 1 april 2002 is een nieuwe verordening van kracht geworden.

Inhoud keuring:

Tijdens de keuring wordt de complete spuit gecontroleerd en worden er een aantal metingen verricht. Het doel van deze keuring is om de onderhoudstoestand van de machine in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat de machine ervoor kan zorgdragen dat de gewasbeschermingsmiddelen optimaal verdeeld kunnen worden. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 •  Controle van de spuitbomen op uit- en inklappen; vergrendelen, hoogteverstelling, balanscorrectie, werking obstakelbeveiliging en kwaliteit van de constructie.
 •  Controle van de spuitleiding met toebehoren.
 •  Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging.
 •  Controle van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef
 •  Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters
 •  Controle van de spuitmanometer op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid
 •  Controle van de nauwkeurigheid van de flowmeter (indien aanwezig)=
 •  Controle op lekkages bij het systeem onder druk.
 •  Meten van de roercapaciteit van de pomp
 •  Controle op een goede werking van de drukregelaar
 •  Het testen van het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof voor alle bij de machine behorende doppen
 •  Controle op de werking van de drukaccumulator
 •  Controle van de fustreiniger (indien aanwezig) op beschadigingen en werking
 •  Controle van het functioneren van de bedieningsorganen

De lijst met alle keuringsbepalingen ligt ter inzage bij ons bedrijf. De resultaten van de keuring worden samengevat op een keuringsrapport waarop alle gemeten waarden en eventuele gebreken zijn aangegeven. Als een machine goedgekeurd is wordt er een goedkeuringssticker op de machine aangebracht. Voorbereiding op de keuring:

 •  machine inwendig en uitwendig goed reinigen
 •  ervoor zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn (aftakasafscherming, ed.)
 •  machine halfvol vullen met schoon water
 •  alle bij de machine behorende doppensets meenemen zodat deze alle getest kunnen worden.

Waar keuren:

Bij een SKL-erkend keuringsbedrijf voor veldspuiten. Paus Agroservice is zo'n SKL-erkend keuringsbedrijf en heeft dan ook de beschikking over testapparatuur om de keuring uit te kunnen voeren en heeft tevens personeel in dienst wat beschikt over een geldig keurmeesterdiploma.